560-315

Finalitats fundacionals i activitats

Finalitats fundacionals

La Fundació PAM té per objecte general la integració de les persones amb diversitat funcional en tots els ámbits de la societat, i especialment la d'aquelles persones afectades per discapacitat física que afecta a la mobilitat en un grau superior al 33%.

Activitats

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació PAM desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries, de vegades en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents i sense ànim exhaustiu.


Són beneficiaris de la Fundació PAM
  1. En primer lloc les persones individuals o col·lectius de persones amb discapacitat física que superin el 33% d'incapacitat amb mobilitat reduïda d'un o dos membres inferiors, ja sigui per origen genètic o adquirit.
  2. En segon lloc les persones individuals o col·lectius de persones amb diversitat funcional.