560-315

Qui som

Segons resolució del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques amb data 28 de gener 2019, es va aprovar la inscripció i la classificació de la Fundació Presència, Accés i Mobilitat P.A.M. amb el núm 3.162 al registre de fundacións.
La Fundació es regirà per estatus i carta fundacional davant els notaris de Barcelona Srs. Camilo Sexto i Julio Martínez-Gil Pardo núm protocol 2749 i 3313, amb dates 18 setembre i 21 de novembre respectivament

La junta directiva del patronat de la Fundació PAM està formada per:

Presidenta Sra. Rosa Bové
Secretària Sra. Maria Masó
Vocals Sr. Ramón Casals
Sra. Margarita Bosch