560-315
PERILL per a persones amb mobilitat reduïda
10 de juny de 2020

PERILL per a persones amb mobilitat reduïda als baixants de les voreres de certs carrers de Badalona

Tornar